FGV Metalna košara

Košara bez ublaživača lijeva, dimenzija 150 mm, šifra 16235

Košara bez ublaživača desna, dimenzija 150 mm, šifra 16236

Košara sa ublaživačem lijeva, dimenzija 150 mm, šifra 16237

Košara sa ublaživačem desna, dimenzija 150 mm, šifra 16238


Kategorija: