FGV Skrivena vodilica selfclosing

FGV skrivena vodilica samozatvarajuća

Dimenzije:

  • 400 mm, šifra 16299 NŠ
  • 450 mm, šifra 16230 NŠ

Kategorija: