Posjeta studenata Ekonomskog fakulteta

Studenti treće godine smjera Menadžment Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli boravili su sa dekanicom Ekonomskog fakulteta dr. sci. Meldinom Kokorović Jukan, vanrednim profesorom i dr. sci. Adisom Delić, redovnim profesorom u kompaniji “Babilon” u okviru nastavnog predmeta Menadžment ljudskih potencijala.
Predstavnici “Babilona” predstavili su studentima razvojini put ove respektabilne bosanskohercegovačke kompanije, od osnivanja 1996. godine, kao male porodične firme, pa sve do danas kada kompanija broji oko 200 zaposlenika i sastoji od 5 sektora (B repromaterijali: uvoz i distribucija repromaterijala, raskrajanja i kantiranja iverice na željene dimenzije kupca; B design: dizajniranje, projektovanje i proizvodnja pločastog namještaja po mjeri kupca; B centar: maloprodajni salon namještaja; Imagine sofa: proizvodnja i prodaja tapaciranog namještaja i Velmob: veleprodaja namještaja).
Studentima su posebno predstavljene specifičnosti procesa regrutovanja, selekcije i odabira kadrova, odnosno proces zapošljavanja, te menadžerski mehanizmi kreiranja poticajnog radnog okruženja, motivisanja zaposlenika, kao i menadžerske prakse i politike kojima se osigurava posvećenost poslu zaposlenika i njihov visok stepen identifikacije sa vizijom i misijom kompanije Babilon.